Trang chủ - Trang cá cược bóng đá uy tín nhất

Trang chủ / Tin tức / Thông báo
Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp biển, bảng tại BV BNĐ Trung ương.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán lắp biển,...

Căn cứ tờ trình số 268/TTr-HCQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục cung cấp bảng biển tại Bệnh viện đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2024 – 2025 cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ vệ sinh làm...

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-NĐTW ngày 08/ 01/ 2024 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện...

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2024 – 2025 cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá xây dựng dự toán dịch vụ bảo vệ bệnh...

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-NĐTW ngày 08/01/2024 về việc phê duyệt danh mục vị trí, số lượng và yêu cầu kỹ thuật dịch vụ bảo vệ bệnh viện tại Bệnh viện...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thau rửa bể nước sinh hoạt tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ tờ trình số 259/TTr-HCQT ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc thau rửa bể nước sinh hoạt tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán làm rèm cửa...

Căn cứ tờ trình số 16/TTr-HCQT ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt danh mục rèm cửa đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ thau rửa bể nước sinh hoạt tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ tờ trình số 258/TTr-HCQT ngày 22 tháng 12 năm 2023 về việc thau rửa bể nước sinh hoạt tại cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tủ lạnh tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua tủ lạnh...

Căn cứ tờ trình số 260/TTr-HCQT ngày 26 tháng 12 năm 2023 về việc cung cấp tủ lạnh tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua bóng led khoa Cấp Cứu cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua bóng...

Căn cứ tờ trình số 256/TTr-HCQT ngày 13/12/2023, căn cứ biên bản họp danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói mua thiết bị điện khoa Cấp cứu cơ sở Kim...

Mời chào giá mua sắm trang thiết bị phòng máy chủ trung tâm.

Mời chào giá mua sắm trang thiết bị phòng máy chủ...

Hiện nay, trang cá cược bóng đá uy tín nhất đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị phòng máy chủ trung tâm.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ vận hành trạm biến áp tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ vận...

Căn cứ tờ trình số 257/TTr-HCQT ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc vận hành trạm biến áp cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp giá, kệ sắt, inox tại BVBNĐTW.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán cung cấp...

Căn cứ danh mục số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói cung cấp giá, kệ sắt, inox tại Bệnh viện cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ bảo trì và thay thế vật tư tiêu hao máy phát điện tại BVBNĐTW cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ bảo...

Căn cứ tờ trình số 266/TTr-HCQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc bảo trì và thay thế vật tư tiêu hao máy phát điện cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 29/11/2023 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Giám...

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO NV BỆNH VIỆN NĂM 2024-2025.

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SỮA BỒI DƯỠNG...

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-CTXH ngày 29/11/2023 về việc mua sản phẩm sữa bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nhân viên bệnh viện năm 2024-2025 đã được Giám...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết bị điện tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung và cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua thiết...

Căn cứ tờ trình số 255/TTr-HCQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 về việc mua thiết bị điện cơ sở Kim Chung và cơ sở Giải Phóng đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy in thẻ tự động tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán mua máy in...

Căn cứ tờ trình số 252/TTr-HCQT ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc mua máy in thẻ tự động tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê duyệt.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại BVBNĐTW- cơ sở Giải Phóng.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ...

Căn cứ danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật thực hiện việc cung cấp và lắp đặt biển điện tử chữ chạy tại trang cá cược bóng đá uy tín nhất - cơ sở...

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ sửa cửa tự động phòng 107 khoa Khám bệnh tại BVBNĐTW cơ sở Kim Chung.

Mời báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán dịch vụ sửa...

Căn cứ tờ trình số 253/TTr-HCQT ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc sửa cửa tự động phòng 107 khoa Khám bệnh tại cơ sở Kim Chung đã được Giám đốc phê...

Mời cung cấp báo giá đồ vải y tế.

Mời cung cấp báo giá đồ vải y tế.

Hiện nay, trang cá cược bóng đá uy tín nhất đang có nhu cầu mua sắm đồ vải y tế.